Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

«

»

nov 29

Ako sa starať o novorodenca po príchode z pôrodnice

Čo robiť doma

Rady pre mamičky ako sa starať o novorodenca po príchode z pôrodnice

Milé mamičky, pred niekoľkými dňami ste daro­vali život vášmu dieťatku. Teraz nastala tá chví­ľa, keď s ním odchádzate domov z pôrodnice. V prvých dňoch po prepustení vás doma čakajú nielen chvíle radosti, ale aj možné obavy, či do­kážete dať vášmu dieťatku to, čo potrebuje a či to všetko zvládnete.

Pri odchode domov si okrem dieťatka odnáša­te aj Správu o novorodencovi a ošetrovateľskú prepúšťaciu správu. Po odchode z nemocnice je potrebné do 24 hodín oznámiť prepustenie leká­rovi prvého kontaktu, pediatrovi, ktorý následne preberá starostlivosť o vaše dieťatko. Pri prvom stretnutí mu odovzdáte dokumentáciu, ktorú ste dostali pri prepustení z nemocnice. Nezabúdaj­te na odporúčania uvedené v Správe o no­vorodencovi!

VÝŽIVA

V rannom veku je výživa pre zdravý vývoj dieťatka rozhodujúca. Najprirodzenejšou výživou v tomto veku je materské mlieko. Materské mlieko je do­konale čisté, ľahko stráviteľné, obsahuje všetky potrebné živiny a ochranné látky, ktoré chránia novorodenca proti infekciám, a tak poskytujú naj­lepšiu ochranu proti hnačke, nákazám a alergiám. K dispozícii je vždy čerstvé, primerane teplé, ste­rilné a čo je najdôležitejšie, kvalitne a kvantitatívne najideálnejšie zložené mlieko, ktoré ani v dnešnej modernej dobe nie je možné nahradiť čímkoľvek kvalitnejším. Dojčenie je najpohodlnejšia metóda kŕmenia.

Mnohým matkám sa zdá, že ich mlieko je „slabé“. Nie je to pravda. Vzhľad mlieka i jeho množstvo sa po pôrode mení podľa potrieb dieťatka.

Dieťatko dostáva dostatok mlieka od matky, ak:

 • pije bez obmedzenia najmenej 6-krát denne,
 • vyzerá zdravo, je aktívne a čulé,
 • je spokojné a priberá,
 • má ružovú a hebkú pokožku,
 • má denne viac ako 4 mokré plienky,
 • má stolicu zlatožltej farby.

Častý plač, nepokoj a dožadovanie sa častejšieho kŕmenia nemusia byť známkami nedostatku mlieka. Spoľahlivými známkami nedostatku mlieka je:

 • ! nedostatočný hmotnostný prírastok (menej ako 500 g za mesiac),
 • ! malé množstvo hustého moču (menej ako 6-krát denne).

Krízu v dojčení, ktorá sa z času na čas môže do­staviť, neriešte ihneď siahnutím po výrobkoch umelej výživy! Pri prekonaní tohto problému, ktorý zvyčajne trvá 2 – 3 dni, vám môže byť nápomocná poradňa dojčenia, ktorú nájdete na webovej strán­ke www.cloviecikbb.sk a na telefónnom čísle 0905 819 038.

Po počiatočných problémoch, ktoré sa môžu vy­skytnúť, je schopná takmer každá matka úspešne dojčiť.

Dieťatko okrem výživy potrebuje aj pocit lásky, bezpečia a istoty. To všetko nájde pri dojčení v ná­ruči svojej matky. Na dostatočnú tvorbu mlieka po­trebujete nielen dostatočné množstvo tekutín, ale aj oddych, pohodu a psychickú podporu vašich najbližších.

Ak tvorba mlieka je u vás natoľko výdatná, že mu­síte prebytočné mlieko odsávať, radi uvítame vaše rozhodnutie stať sa darkyňou ženského mlieka. Banka ženského mlieka umožňuje úplné odstrá­nenie umelej výživy na úseku fyziologických novo­rodencov. Svoje nezastupiteľné miesto má žen­ské mlieko darkýň na špecializovaných úsekoch novorodeneckého oddelenia – JIS a NJVS. V prí­pade vášho rozhodnutia darovať ženské mlieko, informujte sa na telefónnom čísle: 0915 831 543, kde vám poskytnú základné informácie o banke ženského mlieka. Odovzdané ženské mlieko pomáha, lieči a zachraňuje život mnohým deťom.

Ak sa aj napriek vašej maximálnej snahe, nevy­tvára dostatok mlieka v prsníkoch, je potrebné dieťatko dokŕmiť umelou výživou. Na dokrmovanie sú najvhodnejšie počiatočné adaptované umelé mlieka. Vyrábajú sa z kravského mlieka úpravou jeho zloženia tak, aby sa zmiernili rozdiely oproti materskému mlieku. Pri príprave mlieka dodržia­vajte maximálnu hygienu a pokyny uvedené výrob­com umelej výživy.

PREBAĽOVANIE

Novorodenci močia častejšie než staršie deti. Za normálne sa pokladá aj močenie v intervale jeden­krát za polhodinu. Je to z toho dôvodu, že novo­rodenec nemá dostatočne zrelý močový mechúr a chýba mu kontrola nad vyprázdňovaním.

Stolica u novorodenca je zlatožltej farby. Výluč­ne dojčený novorodenec môže mať stolicu do každej plienky, musí však byť žltej farby. Ak je jej konzistencia zmenená, napr. vodnatá, kašovitá, hlienovitá, zelená, zapáchajúca, s prímesou krvi, navštívte ošetrujúceho lekára dieťatka. Niektoré detičky majú stolicu raz za 2 – 3 dni (dokážu stráviť materské mlieko takmer bez zvyškov). U dieťatka je dôležité udržať kožu čistú, čím zabránite vzniku bolestivých zaparenín. Znečistenú kožu umyjete teplou vodou a mydlom alebo jednorazovými čis­tiacimi obrúskami. Ak používate čistiace obrúsky, pokožku dieťatka je nutné dôkladne umyť vodou aspoň 1-krát denne. Podlá potreby natrite zado­ček ochranným krémom. Dieťatko baľte naširoko a až do vyšetrenia ortopédom používajte ortope­dické nohavičky.

KÚPEĽ

Kúpeľ je základom hygienickej starostlivosti o kožu dieťatka. Miestnosť na kúpanie má mať teplotu 24 – 26 °C, voda 37 °C. Dieťatko kúpte v čistej vode. Pri kúpeli nepoužívajte špongiu, v ktorej sa môžu hromadiť mikroorganizmy. Kúpeľ by nemal trvať dlho, stačí 3 – 5 minút a to každé 2 – 3 dni. Ak je koža suchá, môžete ju ošetriť vhodným krémom. Noštek vyčistíte vatovou štetôčkou, ale len vtedy, keď je to nevyhnutné. Ak je noštek upchatý, pou­žite štetôčku navlhčenú vo fyziologickom roztoku. Z ušníc osušte len vodu a vstup do zvukovodu. Zvukovod hlbšie nečistite. U chlapčekov nepreťahujte predkožku na penise. Zúženie predkožky je v tomto veku fyziologické.

PUPOK

Pupočný pahýľ po kúpeli nechajte samovoľne zaschýnať. Pri kúpeli pupočný pahýľ zbytočne nenamáčajte. Pupočný pahýľ nasilu netrhajte, odpad­ne sám! Po odpadnutí pupočného pahýľa pupok prekryte sterilným suchým štvorcom a prelepte šetriacim leukoplastom na 12 – 24 hodín. V tento deň dieťatko nekúpte! Od nasledujúceho dňa pupok dezinfikujte. Navlhčite sterilný štvorec dez­infekčným roztokom a pupok dobre vyčistite 2-krát denne. Na pupok neaplikujte žiadne masti a zásy­py. Ak je pupok alebo jeho okolie začervenané viac ako 1 deň, upovedomte o tom ošetrujúceho lekára dieťatka, prípadne navštívte detskú poho­tovostnú službu. (Sterilné štvorce a dezinfekčný roztok kúpite v lekárni).

HORMONÁLNE REAKCIE

Spôsobujú ich matkine hormóny, ktoré sa v prie­behu tehotenstva dostali cez placentu do krvi die­ťaťa. Novorodenecký ekzantém je kožná reakcia, ktorá je najčastejšou a najvčasnejšou hormonál­nou reakciou u novorodenca. Na tomto základe môže tak u chlapcov, ako aj u dievčat, dôjsť k zdureniu prsnej žľazy. Žľazy môžu vylučovať aj malé množstvo sekrétu, ktorý však nevytláčajte. Reakcia sa objavuje v prvých 2 týždňoch života. Výtok z po­švy je hormonálna reakcia, ktorá vzniká v prvom týždni života dievčatka. Ide o hlienový, niekedy aj krvavý výtok z pošvy. Ak sa vám zdajú reakcie príliš búrlivé a neustupujú, informujte o tom ošetrujúce­ho lekára dieťatka. Reakcie ustúpia po odbúraní hormónov z tela novorodenca.

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA

V rámci pediatrie je stanovených niekoľko povin­ných vyšetrení, ktoré boli urobené aj vášmu die­ťatku. Ide o:

 • Skríning vrodených porúch látkovej výme­ny – fenylketonúria (FKÚ), hypotyreróza (KH), kongenitálna adrenálna hypoplázia (CAH), cystická fibróza (CF) a rozšírený skríning metabolických ochorení. Výsledok vyšetrenia je známy najneskôr do 4. týždňa veku dieťatka. V prípade pozitívneho výsledku budete vyzvaná prostredníctvom ošetrujúceho lekára dieťatka na kontrolné vyšetrenie.
 • Sonografické vyšetrenie obličiek – vyšet­renie bolo zamerané na odhalenie vrodených chýb obličiek, močového mechúra a močových ciest.
 • Vyšetrenie bedrových zhybov – Ortholániho test, vyšetrenie vykonal na novorodeneckom oddelení lekár – ortopéd. Ďalšie vyšetrenie nasleduje medzi 4. – 6. týždňom veku dieťatka. Ide o sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov, ktoré sa vykonáva v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Po príchode domov sa na toto vyšetrenie objednáte telefonicky, na te­lefónnom čísle: 048/4312172 MUDr. Janek alebo v 4. týždni života dieťatka navštívite orto­pedickú ambulanciu v starom nemocničnom areáli, utorok 16:00 – 17:00 hod., MUDr. Kubinec (nie je potrebné sa objednať).
 • Kongenitálna katarakta (CC) – je vyšetrenie zraku oftalmoskopom.
 • Echoscreen – na 3. deň života dieťatka bolo vykonané vyšetrenie otoakustických emisií. Ak bol výsledok pozitívny, kontrolné vyšetrenie sa opakuje v prvom mesiaci života dieťatka na novorodeneckom oddelení.
 • Postduktálna saturácia O2 – druhý deň živo­ta dieťatka a v deň prepustenia bolo zmerané prístrojom nasýtenie krvi kyslíkom.
 • Pulzácia veľkých ciev na dolných končati­nách.
 • U chlapcov – zostúpenie semenníkov.

OTUŽOVANIE

Neodmysliteľnou súčasťou denného režimu vášho dieťatka je pobyt na čerstvom vzduchu. V letných mesiacoch môžete ísť s novorodencom von už koncom prvého týždňa. Vychádzky by však nemali trvať dlhšie ako pol hodiny, postupne ich predl­žujte. V horúcom lete kočík umiestnite do tieňa a vychádzky absolvujte v dopoludňajších a podve­černých hodinách, prípadne radšej zostaňte s bá­bätkom vo vnútri, aby sa neprehrialo.

V chladnejších mesiacoch môžete začať s postupným otužovaním dieťatka v 2. – 3. týždni jeho života. Otužovať začínajte najprv pri otvorenom okne. Dieťatko oblečte tak, ako keby ste šli s die­ťatkom von. Prvé otužovanie trvá asi 10 – 15 min, postupne čas predlžujte až na pol hodiny. Po ta­komto otužovaní vo vnútri môžete ísť s bábätkom von, pričom postupne čas pobytu predlžujte. Bábätko obliekajte štýlom „cibule“. Viac vrstiev odevu, ktoré má na sebe je preň vhodnejšie, ako jedna hrubá. Nezabudnite natrieť tváričku, pery, prípadne rúčky bábätka vhodným ochranným kré­mom.

Každá matka si želá, aby jej dieťa bolo v ži­vote šťastné, úspešné, ale v prvom rade zdra­vé. Ak vám tieto riadky dajú odpoveď aspoň na jednu otázku, ktorá vás doma napadne, splnili svoju úlohu.

Spracovala: PhDr. Renáta Černáková

Odsúhlasila: MUDr. Jana Nikolinyová

2 comments

 1. Miriam Štangová

  Idem rodiť o 5 týždňov…článok mi určite pomohol,ďakujem.

 2. marian

  Dakujeme nam to velmi pomohlo..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *