Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

↑ Return to Kontakt

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny na Neonatologickej klinike SZU (Úseku fyziologických novorodencov, Jednotky intenzívnej starostlivosti, a Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti) sú každý deň v týždni (pondelok až nedeľa) vyhradené pre rodičov v čase od 15:00 do 17: 00 hod.

Notice

Návšteva ďalších príbuzných dieťaťa je v dôsledku dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu nevhodná. Prosíme Vás o dodržiavanie týchto zásad, pomáhate tým chrániť zdravie aj Vášho dieťaťa!

Notice

NÁVŠTEVY V INOM ČASE SÚ POVOLENÉ LEN SO SÚHLASOM LEKÁRA !
Matky hospitalizované v nemocnici majú možnosť navštevovať svoje dieťa v priebehu dňa v závislosti od zdravotného stavu dieťaťa a dohody s ošetrujúcim lekárom a ostatným personálom oddelenia.

Priebeh návštevy na JIS a JIRS

  •  Pri vstupe na oddelenie je nutné ohlásiť svoj príchod službukonajúcej sestre.
  • Ošetrujúca sestra Vás upozorní na dôkladnú dezinfekciu rúk.
  •  Zavedie Vás k Vášmu  dieťaťu.
  • Pri návšteve prosím venujte pozornosť odporúčaniam personálu.
  • Odchod z oddelenia prosím nahláste ošetrujúcej sestre.