Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Naše vybavenie

Transkutánny Bilirubinometer

bilirubinometer-drager

Vážený rodičia a priaznivci OZ Človiečik,

aj vďaka Vašej pomoci sa na nám podarilo zakúpiť na Novorodenecké oddelenie prístroj – transkutánny Bilirubinometer. Tento prístroj umožňuje určiť závažnosť novorodeneckej žltačky šetrným – neinvazívnym spôsobom. Tým sa redukuje potreba odoberať Vašim detičkám krv zo žíl a hodnota bilirubínu sa stanoví jednoduchým priložením prístroja na kožu dieťatka. Za Vašu pomoc a podporu ďakujeme.