Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

OZ Človiečik

Ciele a činnosť OZ

Naše ciele: zlepšovanie kvality a prostredia na našom oddelení zvyšovanie komfortu matiek a novorodencov zabezpečovanie materiálneho a prístrojového vybavenia edukačné kurzy a poradenské služby pre rodičov i laikov Činnosť nášho združenia môžete podporiť: finančným príspevkom na bankový účet číslo: 2924852317/1100, Tatrabanka a.s.. Banská Bystrica, IČO: 42193672 prípadne vecnými darmi alebo poskytnutím služby na realizáciu projektov …

Zobraziť stránku »

Stanovy OZ Človiečik

Stanovy občianskeho združenia Človiečik vo formáte PDF na stiahnutie (posledná aktualizácia v 2017).

Zobraziť stránku »