Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

↑ Return to OZ Človiečik

Ciele a činnosť OZ

Naše ciele:

  • zlepšovanie kvality a prostredia na našom oddelení
  • zvyšovanie komfortu matiek a novorodencov
  • zabezpečovanie materiálneho a prístrojového vybavenia
  • edukačné kurzy a poradenské služby pre rodičov i laikov

Činnosť nášho združenia môžete podporiť:

  • finančným príspevkom na bankový účet číslo: 2924852317/1100, Tatrabanka a.s.. Banská Bystrica, IČO: 42193672
  • prípadne vecnými darmi alebo poskytnutím služby na realizáciu projektov (nábytok, dekorácie, svietidlá, stavebné práce,…)

 

Za akúkoľvek formu pomoci Vám vopred srdečne ďakujeme!