Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Personál oddelenia

Prednostka kliniky: MUDr. Nikolinyová Jana, PhD.
   
Lekári oddelenia: MUDr. Bíliková Natália                                                        MUDr. Bošeľová Anna                                                  MUDr, Demková Linda                                                      MUDr. Ivanková Andrea
MUDr. Kasperová Eva                                                    MUDr. Korytiaková Ema                                                MUDr. Petriľák Kamil
MUDr. Mošková Milada
MUDr. Muchová Eliška
MUDr. Šrámková Tatiana, PhD.
MUDr. Vaníková Ivana
MUDr. Vojteková Zuzana                                                    MUDr. Vozáriková Zuzana