Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Personál oddelenia

Prednostka kliniky: MUDr. Nikolinyová Jana, PhD.
 Zástupkyňa prednostky: MUDr. Bíliková Natália
Lekári oddelenia: MUDr. Bojová Anna
MUDr. Haviarová Zuzana
MUDr. Kasperová Eva
MUDr. Korenčíková Henrieta
MUDr. Mošková Milada
MUDr. Muchová Eliška
MUDr. Šnauková Dominika
MUDr. Šrámková Tatiana, PhD.
MUDr. Vaníková Ivana
MUDr. Vojteková Zuzana