Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

sep 17

OZNAM

Vážení rodičia,

Warning!

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom bude od 04.10.2017 opäť ordinovať. Rodičom našich detičiek budú odoslané pozvánky. V prípade potreby sa môžete objednať ev. preobjednať na t.č. 048 / 441 3609 . Tešíme sa na Vás.

sep 10

Ďakujeme Nadácii Križovatka

monitor dychu

Neonatologická klinika SZU ďakuje Nadácii Križovatka a banskobystrickej spoločnosti VIP čistiaci servis, s.r.o. za dovybavovanie lôžok Apnoe monitormi. Nadácia Križovatka zakúpila z finančného príspevku firmy VIP čistiaci servis s.r.o, 10 nových monitorov dychu.

Monitory dychu strážia našich novorodencov počas hospitalizácie a zabezpečujú bezpečný spánok deťom a pokojný spánok ich mamám.

V mene našich malých pacientov ďakujeme!

máj 21

Deti pomáhali deťom

Žiaci zo Základnej školy Moskovská darovali Neonatologickej klinike SZU pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici päťstopäťdesiat eur vyzbieraných z predaja vlastnoručne zhotovených výrobkov.  Symbolický šek prišlo osobne odovzdať niekoľko žiačok školy v sprievode vedúcej vychovávateliek.

“Je krásne, keď deti pomáhajú deťom. Je úžasné, že sa vo svojom mladom veku snažíte myslieť na tých najbezbrannejších. Veľmi pekne za darované financie ďakujeme,“ poďakovala v mene prednostky kliniky MUDr. Jany Nikolinyovej, PhD. pani doktorka Milada Mošková.
Na klinike sa starajú okrem fyziologických novorodencov aj o predčasne narodené a nedonosené bábätká z celého Banskobystrického kraja. Darované prostriedky použijú na skvalitnenie komfortu a podmienok poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre tých najmenších pacientov.

Dar_ZSmalé

 

Šikovné deti predávali svoje výrobky počas podujatia „Staviame my máje“ zameraného na zachovanie regionálnej kultúry, ktorý dňa 27.04.2017 vyvrcholil v priestoroch ZŠ Moskovská kultúrnym programom pre rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska spojeným s predajnými trhmi.

V mene OZ Človiečik a Neonatologickej kliniky SZU Ďakujeme

 

máj 14

Pozvánka

Vážení rodičia, detičky, občania a návštevníci mesta Zvolen

turnaj

Srdečne Vás pozývame na benefičný futbalový turnaj, ktorý sa bude konať 24.06.2017 na Štadióne MFK Lokomotíva. 

Okrem výbornej atmosféry a skvelých futbalových výkonov máte možnosť so svojimi deťmi absolvovať aj sprievodné atrakcie ako skákaci hrad, malovanie na tvár a mnohé iné.

Tešíme sa na Vás  (kolektív Neonatologickej kliniky z Banskej Bystrice a Hasičský a záchranný zbor mesta Zvolen)

 

máj 13

Ďakujeme všetkým za 2 % z Vašich daní

2perc-obrVážení priaznivci nášho OZ Človiečik,

v mene OZ Človiečik sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí ste podporili svojimi 2% z Vašich daní našu kliniku. Tým ste ukázali, že Vám záleží na našich najmenších. Veríme, že aj v budúcnosti, ak to bude vo Vašich silách, podporíte našu prácu akýmkoľvek spôsobom.  Ďakujeme.

feb 14

Správa o zbierke

 Predbežná správa zbierky

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme podali návrh na registráciu verejnej zbierky, z ktorej čistý výnos bude použitý na účel ochrany zdravia – zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o predčasne narodené deti pre Neontologickú kliniku SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok rozhodnutím okresného úradu č. OU-BB-OVVS1-2016/031581-002  zo 14. novembra 2016.

Zbierka sa konala v dňoch 16.11.2016 a 18.11.2016 v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a dňa 17.11.2016 v obchodnom centre Europa SC v Banskej Bystrici. Zbierka sa vykonávala predajom predmetov – vlastnoručne zhotovených výrobkov na základe dobrovoľných príspevkov, v cene ktorých bol zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej výške z ceny každého predaného predmetu.

Zbierku vykonalo občianske združenie Človiečik prostredníctvom svojich členom, so sídlom Odd. neonatológie a JIRS, FNsP FDR, Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 42193672, webové sídlo: http://cloviecikbb.sk/. Štatutárny zástupca OZ a osoba zodpovedná za konanie zbierky je MUDr. Anna Bojová, J. Cikkera 10, 974 01 Banská Bystrica, email: anna.bojova@gmail.com.

Výnos zbierky bol 1775,1 eura – slovom tisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a desať centov – pričom celý výnos zbierky bol vložený dňa 22.11.2016 na osobitný účet vedený v Tatra banka, a.s , IBAN: SK82 1100 0000 0029 4603 0357. Výpisy z tohto bankového účtu prikladáme k správe. Na účte nebol iný pohyb len poplatok za balík Tatra Business 7 v sume 7 eur za každý mesiac, zostatok na tomto účte ku dňu vyhotovenia tejto predbežnej správy je 1761,1 eur

V Banskej Bystrici 13.2.2017,  MUDr. Anna Bojová

jan 24

STAŇTE SA NAŠOU KOLEGYŇOU NA NEONATOLOGICKEJ KLINIKE SZU V BANSKEJ BYSTRICI

STAŇTE SA NAŠOU KOLEGYŇOU NA NEONATOLOGICKEJ KLINIKE SZU V BANSKEJ BYSTRICI

obr112

VÝHODY PRÁCE NA NAŠOM ODDELENÍ :

  • stabilné zázemie úspešného oddelenia
  • špičkový tím erudovaných pracovníkov
  • podpora celoživotného vzdelávania, odborné vzdelávanie
  • dovolenka naviac
  • športové a kultúrne aktivity
  • odmeny pri pracovných a životných jubileách
  • škôlka pre deti zamestnancov

TEŠÍME SA NA VÁS !

Ďalšie informácie Vám poskytne Denisa Panicová na tel.č.: +421 48 441 2757

dec 27

Ocenenie Purpurové srdce získala zdravotná sestra z Rooseveltovej nemocnice

p-panicovaSestra Denisa Panicová z Neonatologickej kliniky SZU pri FNsP F.D.Roosevelta získala ocenenie Purpurové srdce, ktoré udeľuje Občianske združenie Malíček sestrám z perinatologických centier. Ocenenie si prevzala z rúk bývalej premiérky Ivety Radičovej, počas benefičného večera organizovaného združením pri príležitosti novembrového Medzinárodného dňa predčasne narodených detí. Symbolické srdce OZ Malíček odovzdáva osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí – či už na akademickej, nemocničnej alebo domácej pôde. „Prvý krát za 5 rokov Malíček zapojil do hlasovania o cenu Osobnosť Malíčka aj širokú verejnosť, kde mali rodičia a priaznivci predčasne narodených detí možnosť hlasovať za zdravotnú sestru, ktorá sa im najviac vryla do pamäte či už starostlivosťou alebo prístupom k ich bábätku,“ Hlasujúce maminky Denisu Panicovú charakterizujú ako trpezlivú, chápavú, citlivú k detičkám a veľmi milú odpovedať mamičkám na otázky. „Získanie ocenenia ma dojalo a veľmi si ho vážim. Táto práca mi veľa dala po viacerých stránkach. Od príchodu na Neonatologickú kliniku v Banskej Bystrici v roku 2009 som narástla odborne aj ľudsky. Keď som kedysi dávno ležala v nemocnici personál sa ku mne nesprával veľmi milo a preto som si povedala, že ja práve naopak budem k pacientom a ich príbuzným vždy čo najprívetivejšia,“ hodnotí svoje pôsobenie Denisa Panicová. „Pani Panicovej srdečne blahoželáme. Z jej ocenenie sa tešíme, pretože je ďalším dôkazom toho, že v našej nemocnici pracujú skvelí odborníci, ktorí majú zároveň ľudský a chápavý prístup k svojim pacientom,“ dodala Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F.D.Roosevelta.

dec 24

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

2017-merry-christmas-hd-wallpapers

Praje celý tím Neonatologickej kliniky SZO a OZ Človiečik :)

dec 23

Dražba dresov ukončená

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej dražbe hokejových dresov. Dražba bola ukončená 19.12.2016. Pred hokejovým zápasom proti Martinu (22.12.2016) odovzdali zástupcovia banskobystrických hokejistov šek z dražby dresov pani prednostke MUDr. Jane Nikolinyovej v hodnote 2000 EUR.

Neonatologická klinika SZU a OZ Človiečik Vám týmto srdečne ďakujú. Finančné prostriedky budú použité sa skvalitnenie starostlivosti o našich najmenších.

hokej-iiihokej

 

 

Staršie «

» Novšie