Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

máj 14

Pozvánka

Vážení rodičia, detičky, občania a návštevníci mesta Zvolen

turnaj

Srdečne Vás pozývame na benefičný futbalový turnaj, ktorý sa bude konať 24.06.2017 na Štadióne MFK Lokomotíva. 

Okrem výbornej atmosféry a skvelých futbalových výkonov máte možnosť so svojimi deťmi absolvovať aj sprievodné atrakcie ako skákaci hrad, malovanie na tvár a mnohé iné.

Tešíme sa na Vás  (kolektív Neonatologickej kliniky z Banskej Bystrice a Hasičský a záchranný zbor mesta Zvolen)

 

máj 13

Ďakujeme všetkým za 2 % z Vašich daní

2perc-obrVážení priaznivci nášho OZ Človiečik,

v mene OZ Človiečik sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí ste podporili svojimi 2% z Vašich daní našu kliniku. Tým ste ukázali, že Vám záleží na našich najmenších. Veríme, že aj v budúcnosti, ak to bude vo Vašich silách, podporíte našu prácu akýmkoľvek spôsobom.  Ďakujeme.

feb 14

Správa o zbierke

 Predbežná správa zbierky

V zmysle zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme podali návrh na registráciu verejnej zbierky, z ktorej čistý výnos bude použitý na účel ochrany zdravia – zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti o predčasne narodené deti pre Neontologickú kliniku SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Verejná zbierka bola zapísaná do registra verejných zbierok rozhodnutím okresného úradu č. OU-BB-OVVS1-2016/031581-002  zo 14. novembra 2016.

Zbierka sa konala v dňoch 16.11.2016 a 18.11.2016 v priestoroch Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica a dňa 17.11.2016 v obchodnom centre Europa SC v Banskej Bystrici. Zbierka sa vykonávala predajom predmetov – vlastnoručne zhotovených výrobkov na základe dobrovoľných príspevkov, v cene ktorých bol zahrnutý príspevok na verejnú zbierku v plnej výške z ceny každého predaného predmetu.

Zbierku vykonalo občianske združenie Človiečik prostredníctvom svojich členom, so sídlom Odd. neonatológie a JIRS, FNsP FDR, Nám. L. Svobodu 1, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 42193672, webové sídlo: http://cloviecikbb.sk/. Štatutárny zástupca OZ a osoba zodpovedná za konanie zbierky je MUDr. Anna Bojová, J. Cikkera 10, 974 01 Banská Bystrica, email: anna.bojova@gmail.com.

Výnos zbierky bol 1775,1 eura – slovom tisíc sedemstosedemdesiatpäť eur a desať centov – pričom celý výnos zbierky bol vložený dňa 22.11.2016 na osobitný účet vedený v Tatra banka, a.s , IBAN: SK82 1100 0000 0029 4603 0357. Výpisy z tohto bankového účtu prikladáme k správe. Na účte nebol iný pohyb len poplatok za balík Tatra Business 7 v sume 7 eur za každý mesiac, zostatok na tomto účte ku dňu vyhotovenia tejto predbežnej správy je 1761,1 eur

V Banskej Bystrici 13.2.2017,  MUDr. Anna Bojová

jan 24

STAŇTE SA NAŠOU KOLEGYŇOU NA NEONATOLOGICKEJ KLINIKE SZU V BANSKEJ BYSTRICI

STAŇTE SA NAŠOU KOLEGYŇOU NA NEONATOLOGICKEJ KLINIKE SZU V BANSKEJ BYSTRICI

obr112

VÝHODY PRÁCE NA NAŠOM ODDELENÍ :

 • stabilné zázemie úspešného oddelenia
 • špičkový tím erudovaných pracovníkov
 • podpora celoživotného vzdelávania, odborné vzdelávanie
 • dovolenka naviac
 • športové a kultúrne aktivity
 • odmeny pri pracovných a životných jubileách
 • škôlka pre deti zamestnancov

TEŠÍME SA NA VÁS !

Ďalšie informácie Vám poskytne Denisa Panicová na tel.č.: +421 48 441 2757

dec 27

Ocenenie Purpurové srdce získala zdravotná sestra z Rooseveltovej nemocnice

p-panicovaSestra Denisa Panicová z Neonatologickej kliniky SZU pri FNsP F.D.Roosevelta získala ocenenie Purpurové srdce, ktoré udeľuje Občianske združenie Malíček sestrám z perinatologických centier. Ocenenie si prevzala z rúk bývalej premiérky Ivety Radičovej, počas benefičného večera organizovaného združením pri príležitosti novembrového Medzinárodného dňa predčasne narodených detí. Symbolické srdce OZ Malíček odovzdáva osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou a pôsobením pričinili o zlepšenie situácie predčasne narodených detí – či už na akademickej, nemocničnej alebo domácej pôde. „Prvý krát za 5 rokov Malíček zapojil do hlasovania o cenu Osobnosť Malíčka aj širokú verejnosť, kde mali rodičia a priaznivci predčasne narodených detí možnosť hlasovať za zdravotnú sestru, ktorá sa im najviac vryla do pamäte či už starostlivosťou alebo prístupom k ich bábätku,“ Hlasujúce maminky Denisu Panicovú charakterizujú ako trpezlivú, chápavú, citlivú k detičkám a veľmi milú odpovedať mamičkám na otázky. „Získanie ocenenia ma dojalo a veľmi si ho vážim. Táto práca mi veľa dala po viacerých stránkach. Od príchodu na Neonatologickú kliniku v Banskej Bystrici v roku 2009 som narástla odborne aj ľudsky. Keď som kedysi dávno ležala v nemocnici personál sa ku mne nesprával veľmi milo a preto som si povedala, že ja práve naopak budem k pacientom a ich príbuzným vždy čo najprívetivejšia,“ hodnotí svoje pôsobenie Denisa Panicová. „Pani Panicovej srdečne blahoželáme. Z jej ocenenie sa tešíme, pretože je ďalším dôkazom toho, že v našej nemocnici pracujú skvelí odborníci, ktorí majú zároveň ľudský a chápavý prístup k svojim pacientom,“ dodala Miriam Lapuníková, riaditeľka FNsP F.D.Roosevelta.

dec 24

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

2017-merry-christmas-hd-wallpapers

Praje celý tím Neonatologickej kliniky SZO a OZ Človiečik :)

dec 23

Dražba dresov ukončená

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej dražbe hokejových dresov. Dražba bola ukončená 19.12.2016. Pred hokejovým zápasom proti Martinu (22.12.2016) odovzdali zástupcovia banskobystrických hokejistov šek z dražby dresov pani prednostke MUDr. Jane Nikolinyovej v hodnote 2000 EUR.

Neonatologická klinika SZU a OZ Človiečik Vám týmto srdečne ďakujú. Finančné prostriedky budú použité sa skvalitnenie starostlivosti o našich najmenších.

hokej-iiihokej

 

 

dec 14

Podporte nás vydražením hokejového dresu

cerveny-dresDražba špeciálnych, vyšívaných dresov HC ´05 iClinic Banská Bystrica

Hokejový klub HC ´05 iClinic Banská Bystrica a STŘÍDA SPORT s.r.o. – dodávateľ značky CCM, pozývajú fanúšikov a zberateľov na dražbu autentických vyšívaných hraných dresov HC ´05 iClinic Banská Bystrica, v ktorých hráči odohrali úvodné stretnutia sezóny 2016/2017. Vyvolávacia cena každého dresu je 30,- €. Výťažok z dražby venujeme občianskemu združeniu Človiečik, ktoré bolo založené za účelom podpory Neonatologickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica. Neonatologická klinika dosahuje dlhodobo výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov. Banskobystrické Perinatologické centrum je právom považované za jedno z najlepších Perinatologických centier v SR.

Občianske združenie Človiečik (www.cloviecikbb.sk), sa rôznym spôsobom snaží o skvalitnenie prostredia kliniky a zvýšenie komfortu pre matky a predčasne narodené detičky, získava finančné prostriedky na nákup prístrojovej techniky.

Aukcia dresov na aukčnom portáli AUKCIE.SK sa začína dnes, 14. decembra 2016 o 20:00 a potrvá do pondelka 19. decembra 2016 – 21:00.

 

dec 13

Mikuláš na Neonatologickej klinike SZU

Ďakujeme všetkým “našim” deťom a ich rodičom, ktorí sa zúčastnili na Mikulášskom stretnutí a dúfame, že sa v rovnakom a snáď aj v hojnejšom počte uvidíme aj budúci rok.                                                                                           Ďakujeme tiež sponzorom Nestle Slovensko s.r.o., DM drogérie, NIVEA, rodinám a Centru včasnej intervencie.

dsc_4621dsc_4660dsc_4599dsc_4598edsc_4581dsc_4616

nov 29

Predčasne narodené deti – krehký život v našich rukách

Rozhovor s prednostkou Neonatologickej kliniky SZU MUDr. J. Nikolinyovou vyšiel v 10. čísle časopisu Maminka

Profil

MUDr. Jana Nikolinyová je prednostkou Neonatologickej kliniky vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou  F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Predtým pôsobila ako primárka Perinatologického centra – Oddelenia neonatológie a JIRS, tak isto vo FNsP F. D. Roosevelta. Je krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre neonatológiu a autorkou viacerých odborných publikácií. Na Neonatologickej klinike v Banskej Bystrici od roku 2011 funguje i občianske združenie Človiečik (www.cloviecikbb.sk), ktoré sa rôznym spôsobom snaží o skvalitnenie prostredia klinky a zvýšenie komfortu pre matky a predčasne narodené detičky. Pomôcť im v tomto úsilí môže každý či už formou 2 % z dane z príjmov alebo vkladom na č. účtu: 2924852317/1100.

Každý novorodenec je krehká bytosť, a keď sa narodí pred 37. týždňom tehotenstva, je zraniteľnejší oveľa viac. Našťastie, šancu na život týchto detí výrazne zvyšuje zdravotná starostlivosť odborníkov – neonatológov, ktorá už je na takej vysokej úrovni, že aj napriek množstvu predčasne narodených detí, ktorých počet stúpol za posledných 10 rokov až o 30 percent, majú veľké šance na plnohodnotný život.

Aj napriek tomu, že pôrodnosť na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu, vývin počtu predčasne narodených detí je, bohužiaľ, negatívny a naďalej stúpa. „Na Slovensku príde ročne na svet približne 4000 predčasne narodených novorodencov. V horizonte posledného desaťročia však zaznamenávame výrazne zvýšený nárast počtu nezrelých novorodencov,“  zhodnocuje situáciu neonatologička MUDr. Jana Nikolinyová. V počtoch to znamená asi  nasledovné: v minulom roku sa na Slovensku narodilo približne 55 700 detí, pričom každé deviate bolo predčasne narodené. Teda narodené pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva. A môžeme byť radi, že zdravotná starostlivosť je na takej úrovni, že aj napriek hrozivej štatistike má veľká väčšina „predčasniatok“ šancu na prežitie a normálny vývoj. Pritom je stále veľkou otázkou, aké sú vlastne príčiny zvyšujúceho sa počtu predčasných pôrodov. „Príčiny predčasného pôrodu môžu byť rôzne. Životný štýl mamičky, životospráva, náročná práca, stres, depresia, požívanie návykových látok, chronické ochorenie matky (napr. cukrovka, vysoký krvný tlak),“ vymenúva lekárka v krátkosti. „Najčastejšou príčinou predčasného pôrodu je infekčná komplikácia matky, kedy dochádza k infekcii placenty a plodových obalov, čo má za následok predčasnú činnosť maternice a pôrod nezrelého novorodenca,“ dodáva. Tým sa však zoznam nekončí. „Je potrebné zdôrazniť, že zvyšujúci sa počet predčasne narodených detičiek súvisí aj so súčasným zvyšujúcim sa trendom využívania centier asistovanej reprodukcie. Dôsledkom umelého oplodnenia býva často viacpočetná tehotnosť (dvojčatá, trojčatá), čím sa zvyšuje aj riziko patológie a predčasného pôrodu,“ uzatvára výpočet možných dôvodov, pre ktoré je momentálne vývoj taký negatívny. No i napriek tomu, že sa dieťatko narodí predčasne, stále je šanca, že v budúcnosti nebude mať žiadne problémy. „Je to možné. Všetko závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa dieťatko narodí, od spôsobu pôrodu, ako i od pridružených komplikácií v bezprostrednom popôrodnom období,“ dodáva odborníčka už pozitívnejšiu informáciu.

Predčasne narodených novorodencov môžeme rozdeliť podľa týždňa tehotnosti alebo podľa pôrodnej hmotnosti. Pre priebeh popôrodnej adaptácie a pravdepodobnosť následnej starostlivosti je dôležitejší týždeň tehotnosti – gestačný týždeň, ktorý viac vypovedá o tom, do akej miery sú jednotlivé orgánové systémy nezrelé.

Rozdelenie podľa týždňa tehotnosti

 1. Ľahká nezrelosť: 36. – 37. týždeň tehotnosti
 2. Stredná nezrelosť: 32. – 35. týždeň tehotnosti
 3. Ťažká nezrelosť: 28. – 31. týždeň tehotenstva
 4. Extrémna nezrelosť: pod 28. týždeň tehotenstva

Rozdelenie podľa hmotnosti

 1. Novorodenec s normálnou hmotnosťou: nad 2500 gramov
 2. Novorodenec s nízkou pôrodnou hmotnosťou: 1500 – 2500 gramov
 3. Novorodenec s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou: 1000 – 1500 gramov
 4. Novorodenec s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou: pod 1000 gramov

Starostlivosť šitá na mieru

Slovami pani doktorky, každé predčasne narodené dieťatko je jedinečné so svojimi špecifickými problémami. Práve preto musí byť prístup ku každému predčasniatku zvolený individuálne, vyžaduje si osobitý prístup i liečbu „ušitú priamo na mieru.“ „Všetko závisí od gestačného týždňa, v ktorom sa dieťatko narodí. Za nezrelého novorodenca považujeme deti narodené pred 37. gestačným týždňom. Za hranicu viability – prežívania sa na Slovensku považuje ukončený 24. gestačný týždeň,“ odhaľuje MUDr. Nikolinyová. Zároveň dodáva, že je dôležité uvedomiť si, že v čím nižšom gestačnom týždni sa bábätko narodí, tým skôr treba očakávať závažné komplikácie po narodení, a tým je aj, bohužiaľ, nepriaznivejšia celková prognóza prežívania. U predčasne narodeného novorodenca sú orgánové systémy síce už vytvorené, avšak sú nezrelé a ich funkcia je nedostatočná. Preto majú tendenciu zlyhávať bezprostredne po narodení. „Po narodení je potrebné predčasne narodenému dieťatku vytvoriť také prostredie a podmienky, aby sme zabezpečili čo najlepšiu a najrýchlejšiu adaptáciu jednotlivých orgánových systémov,“ hovorí neonatologička. Predčasniatka majú nezrelú kožu, nie sú schopné regulovať telesnú teplotu, a preto sú uložené do inkubátora, ktorý zabezpečí ich teplotný komfort. „V inkubátore je dieťatko uložené do mäkučkého hniezdočka, ktoré nám umožní simulovať prostredie maternice a plodových obalov,“ popisuje lekárka a dodáva, že kvôli tomu, že nezrelé pľúca neplnia svoju funkciu, je nutné priamo do pľúc podať špeciálnu látku s názvom surfaktant, ktorá stabilizuje pľúcne funkcie a zabráni ich kolabovaniu. „Nezrelému novorodencovi hrozí tzv. syndróm respiračnej tiesne, mnohí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu prostredníctvom špeciálnych dýchacích prístrojov.  Rovnako nezrelé s narušenými funkciami sú aj obličky, kardiovaskulárny systém, tráviaci systém,“ vymenúva. Kŕmenie je zabezpečené špeciálnou sondou zavedenou do žalúdka. Často je výživa zabezpečená aj prostredníctvom infúzií. Nezrelí novorodenci sú náchylnejší na infekcie v dôsledku nevyvinutého imunitného systému. „Najzávažnejšou komplikáciou je zakrvácanie do mozgu v dôsledku krehkých mozgových ciev predčasne narodených novorodencov, čo je najčastejšou príčinou detskej mozgovej obrny,“ objasňuje neonatologička. A v neposlednom rade práve nezrelí novorodenci majú vyššie riziko syndrómu náhleho úmrtia novorodenca, a preto je u týchto detičiek viac ako vhodné používanie monitoru dychu minimálne v prvých 6 mesiacoch života.

Rodičia to nesmú vzdať!

Je prirodzené, že pôrod predčasne narodených detí býva sprevádzaný množstvom emócií. Každodenne sa s nimi stretáva aj pani doktorka Nikolinyová. „Je to obdobie plné neistoty, strachu o život bábätka. Často sú prítomné výčitky, obavy, zlosť, hľadanie vinníka. Väčšina rodičov nechce uveriť, že tento problém postihol práve ich,“ popisuje. No spolupráca a komunikácia rodičov s ošetrujúcim personálom, založená na vzájomnej úcte a dôvere, je kľúčová. To, že každé predčasniatko cíti prítomnosť matky a rodinných príslušníkov, potvrdzuje i pani doktorka. Za vhodnú formu materskej starostlivosti u predčasniatka považuje tzv. klokankovanie. „Materská starostlivosť klokankovaním je úžasná metodika podpory telesného kontaktu dieťatka s matkou či otcom. Klokankovanie podporuje maximálnu stabilizáciu životných funkcií nezrelého novorodenca,“ opisuje. Princíp klokankovania spočíva v tom, že nahé bábätko je v bezprostrednom kontakte s kožou matky alebo otecka s odhaleným hrudníkom. „Čím viac neprerušovaného času strávi bábätko v kontakte koža na kožu, tým lepšie. Za ideálny časový úsek je považovaný čas najmenej 6 hodín,“ dodáva. O pozitívach kontaktu koža na kožu svedčí aj názor známeho zahraničného neonatológa Nilsa Bergmana: „Nemerajte, koľko času bábätko strávilo v kontakte koža na kožu. Merajte sekundy separácie. Tie predstavujú dávku toxického stresu.“

Veľmi dôležité sú však aj rôzne iné podnety či už sluchové, ako napríklad rozprávanie, spievanie, ale aj vizuálne. Lekári rodičov predčasniatka považujú za tímových hráčov, ich spolupráca je veľmi dôležitá najmä preto, že v závislosti od toho, v ktorom gestačnom týždni sa ich dieťatko narodí, pobudne v nemocnici spravidla 1 až 3 mesiace. „Prítomnosť mamičky počas celého ošetrovacieho procesu je nevyhnutná,“ priznáva lekárka. Zdravotnícky personál mamičky priamo zaškoľuje v bežných ošetrovacích postupoch, naučí ich, ako s predčasniatkom zaobchádzať, polohovať ho a stimulovať. Najdôležitejšie je však naučiť ich dieťatko správne nakŕmiť, pretože iba vtedy, keď bude prijímať dostatočné množstvo materského mliečka, bude rásť a vyvíjať sa. „Keď sú detičky schopné prijímať stravu, priberajú a dosiahnu hmotnosť približne 2000 g, zvyčajne sú prepustené do domácej starostlivosti,“ pozitívne hodnotí pani doktorka.

Sme doma, a čo teraz…
Aj potom, čo si rodič po niekoľkých mesiacoch strávených za múrmi nemocnice prinesie konečne svoj batôžtek šťastia domov, je stále nutné byť v kontakte s odborníkmi v špecializovaných ambulanciách, ktorí pravidelne kontrolujú psychomotorický vývin a napredovanie ich drobčeka. „Detičky sú často dispenzarizované v odborných ambulanciách: neurologickej, kardiologickej, pneumologickej, očnej. Zvyčajne je potrebné zabezpečiť rôzne špecifické rehabilitačné cvičenia,“ vyratúva lekárka, čo všetko rodičov predčasniatka čaká. V neskoršom veku sa totiž u týchto detičiek, bohužiaľ, častejšie vyskytujú pľúcne problémy, infekčné komplikácie, problémy so zrakom a sluchom. A v prípade, že bezprostredne po pôrode došlo k mozgovému krvácaniu, tak aj nepriaznivý neurologický vývoj. Mať doma predčasniatko je teda boj na dlhú trať. Ale stojí za to…

Ktoré známe tváre porodili predčasne?

Pred ôsmimi rokmi sa predčasne narodila dcéra moderátorky Andrey Pállfy – Belányiovej a hokejistu Žiga Pálffyho Saskia, ktorá mala vážne problémy s dýchacími cestami a následky má dodnes. Minulý rok predčasne porodila svojho syna Oskara aj speváčka Zdenka Predná, ktorého otcom je známy hudobník Oskar Rózsa. Chlapček je, našťastie, zdravý ako buk a nemá žiadne následky. Ako bolo spomenuté vyššie, pri viacpočetnej tehotnosti je riziko predčasného pôrodu väčšie a potvrdzuje to i predčasný pôrod dvojičiek herečky Kristíny Farkašovej Ely a Matildy, ktoré tento rok v septembri nastúpili do škôlky a sú obe veľmi šikovné.

Autorka Mária Pagáč

Staršie «

» Novšie