Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

↑ Return to Pre rodičov

Centrum včasnej intervencie

Vážení rodičia,

od mája 2016 je v Banskej Bystrici pod vedením riaditeľky Evy Mrenicovej otvorené Centrum včasnej intervencie (CVI). Je v poradí štvrtým na Slovensku po Bratislave, Prešove a Žiline. Hlavným cieľom centra je komplexne pomáhať rodičom so znevýhodnenými detičkami. Tím odborníkov, pozostávajúci zo sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, logopéda, psychológa, špeciálneho a liečebného pedagóga, poskytuje svoje služby deťom, ktorých vývin je oneskorený alebo ohrozený. Služba je bezplatná a dokonca aj v rodine, čím sa eliminuje problém mnohých rodičov s dochádzaním. Terénna služba je zabezpečená pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Detva, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Brezno. Úlohou centra je nadviazať na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v nemocnici, odpovedať na otázky rodičov, pomáhať riešiť problémy, ale aj rozvíjať potenciál detí, aby sa čo najlepšie vedeli zaradiť do spoločnosti.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.centravi.sk, bbystrica@centravi.sk

alebo na adrese  Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica