Neonatologická klinika SZU
Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
+421 48 441 2755
info@cloviecikbb.sk

Pediatrická ambulancia

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

Sestra: Horská Alica
Tel.: 048 / 441 3609 (8:00 – 15:00)

Ordinačné hodiny

Streda
Štvrtok
9:00 – 12:30 a 13:00 – 15:00 lekár: MUDr. Vojteková Zuzana
sestra: Horská Alica

bojova

Objednávanie pacientov

Pacienti sa na vyšetrenie na ambulancii objednávajú:

  • na predvolanie
  • osobne u ambulantnej sestry
  • telefonicky na čísle 048 / 4413609, volajte prosím v stredu alebo vo štvrtok v čase od  09:00 do 12:00

Pacientov na konkrétny časový termín NEOBJEDNÁVAME !

 Aktuálne oznamy ambulancie:

Na ambulancii pre sledovanie rizikových novorodencov sa počas mesiacov  JÚL – AUGUST NEORDINUJE

V prípade potreby je možné konzultovať stav dieťaťa s naším pracoviskom ( Jednotka intenzívnej starostlivosti ) na
telefónnom čísle 048 / 4412902.
MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.
prednostka Neonatologickej kliniky SZU

20150827_12401320150827_12393620150827_123954ambulancia-4ambulancia-5ambulancia-6